tom fit center
life force energy
Pn-Pt 6:30 - 23:00 / Sb 8:00 - 20:00 / Nd 8:00 - 18:00tel. 663 672 772

Słownik

AMRAP - As many Reps/Rounds as Possible tyle powtórzeń/rund, ile jesteś w stanie zrobić
EMOM - Every Minute On the Minute ćwiczenie rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem minuty, do końca minuty jest czas na odpoczynek
WOD - Workout of the day trening dnia
PR - Personal record osobisty rekord
Rx’d - As prescribed według zaleceń (bez skalowania)
Rep - Repetition powtórzenia
TC - Time Cap limit czasowy (po upływie wskazanego czasu workout zostaje przerwany, bez względu na wykonaną ilość powtórzeń)
Set -  seria

MetCon (Metabolic conditioning) – ćwiczenia „cardio”
Run - bieganie
Row - wiosłowanie (ergometr wioślarski)
Jump - rope skakanka
Double unders - Podwójne skoki na skakance

Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne
Air Squat - Przysiad (bez obciążenia)
Jumping Squat - Przysiad bez obciążenia z wyskokiem
Back extension - Prostowanie tułowia na ławce rzymskiej
Box Jumps Wskoki na boxa/podwyższenie
Burpees Padnij, powstań, podskocz
Dips Pompki na poręczach/kółkach (pompki szwedzkie)
Hand stand push up (HSPU) Pompki w staniu na rękach
Knees to elbows (KTE; K2E) Przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku
Toes to bar (TTB; T2B) Przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku
Lunges Wykroki
Muscle ups (MU) Wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych  (wymyk)
Pull-ups (PU) Podciąganie na drążku
Push ups (PU) Pompki klasyczne
Rope Climb Wspinanie się po linie
Sit-ups Skłon tułowia w przód z leżenia do siadu (brzuszki)
Wall ball shots Rzut piłki lekarskiej w górę o ścianę w pozycji stojącej

Weightlifting – podnoszenie ciężarów
Bench Press (BP) Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
Back squat (BS) Przysiad ze sztangą na barkach (za głową)
Clean (CLN) Zarzut na przysiad
Clean and jerk (C&J) Podrzut (dwubój olimpijski)
Deadlift (DL) Martwy ciąg
Front squat (FS) Przysiad ze sztangą na klatce piersiowej
Hang squat (HSQ) (clean or snatch) Zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa – sztanga na wysokości kolan
Kettlebell (KB) Swings Wymachy Kettlem
Medicine Ball Clean Zarzut piłką lekarską
Overhead squat (OHS) Przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy)
Power clean (PC) Zarzut na ćwierćprzysiad / półprzysiad
Shoulder press / Push Press / Push Jerk Wyciskanie sztangi sprzed głowy w pozycji stojącej
Power snatch (PSN) Rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad
Sumo deadlift high pull (SDHP) Martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody
Snatch (SN) Rwanie (dwubój olimpijski)
Dumbbell snatch (SN) 
Thruster Przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę
Turkish get-up (TGU) Tureckie wstawanie