tom fit center
life force energy
Pn-Pt 6:30 - 23:00 / Sb 8:00 - 20:00 / Nd 8:00 - 18:00tel. 663 672 772

Bawialnia dla dzieciREGULAMIN BAWIALNI DLA DZIECI

 

1. Klub Tom Fit Center świadczy usługę opieki nad dziećmi w czasie, kiedy rodzic(e) lub opiekunowie uczestniczą w zajęciach Klubu.

2. Pod opieką można pozostawić samodzielnie dzieci w wieku od 2 roku życia.

3. W dni dyżurów opiekunki obowiązują zapisy do bawialni, ze względu na ograniczoną liczbę dzieci przebywających pod opieką, która wynosi 8-10 osób.

4. Opieka nad dziećmi dostępna jest w wyznaczone dni w godzinach od 17.00 - 20.00.

5. Dzieci pozostające pod opieką mogą przebywać wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu.

6. Dzieci pozostają pod opieką opiekunki.

7. Nie można zostawić pod opieką dzieci chorych (zakatarzonych, gorączkujących, kaszlących).

8. Dzieci przebywające w bawialni obowiązuje zmienne obuwie.

9. Opiekunka nie ma obowiązku przewijania dzieci oraz ich przebierania. Opiekunka nie karmi dzieci.

10. W przypadku, gdy dziecko źle znosi pobyt w Klubie (np. płacze, jest nieposłuszne, itp.) opiekunka może poprosić rodzica / opiekuna korzystającego z zajęć o ich przerwanie i odebranie dziecka.

11. Końcowego rozliczenia rodzic dokonuje przed wyjściem z klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem, na podstawie liczby dzieci w danej godzinie.

12. Poza wyznaczonymi godzinami dyżuru opiekunki, możliwe jest przebywanie dzieci w pokoju zabaw, tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna.

13.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie punkty regulaminu klubowego lub przepisy kodeksu cywilnego.