tom fit center
life force energy
Pn-Pt 6:30 - 23:00 / Sb 8:00 - 20:00 / Nd 8:00 - 18:00tel. 663 672 772

Urodziny na sportowo


Regulamin Urodzin „Na Sportowo”

1.Postanowienia ogólne

Osoby uczestniczące w urodzinach dla dzieci w klubie sportowym Tom Fit Center obowiązane są stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz ogólnego regulaminu dostępnego w recepcji oraz na stronie internetowej www.tomfitcenter.pl

2.Zasady organizowania urodzin dla dzieci

a) Organizatorami przyjęcia są rodzice lub opiekunowie dzieci. Wszystkie dzieci biorące udział w przyjęciu znajdują się pod opieką organizatorów. Organizatorzy odpowiadają za przestrzeganie regulaminu.
b) Tom Fit Center zapewnia wynajęcie Sali wyposażonej w stoły i miejsca do siedzenia, możliwość skorzystania z czajnika oraz lodówki.
c) Wynajęcie sali na potrzeby przyjęcia dla dzieci wymaga wcześniejszej rezerwacji i uiszczenia zadatku.
d) Produkty żywnościowe, sztućce, zastawę stołową organizator zapewnia sobie we własnym zakresie.
e) W trakcie przyjęcia nie może być prowadzona przez jego uczestników ani zaproszone osoby żadna działalność komercyjna ani reklamowa (występy, prezentacje itp.)
 

3. Bezpieczeństwo i higiena

a) Do sali, w której odbywa się przyjęcie oraz do sali ćwiczeń można wchodzić wyłącznie w obuwiu zastępczym lub skarpetach. Organizator powinien poinformować wszystkich gości (w tym osoby dorosłe) o konieczności posiadania obuwia zastępczego.
b) Spożywanie produktów żywnościowych, korzystanie z gadżetów imprezowych (gwizdków, czapeczek itp.) może odbywać się tylko w sali na której odbywa się przyjęcie. Zabronione jest używanie fontann tortowych , konfetti, tub strzelających itp.
c) Organizator odpowiada za posprzątanie odpadów powstałych w trakcie przyjęcia.
 

4. Czas trwania przyjęcia

a) Czas trwania przyjęcia wynosi 2 godziny.
b) Przedłużenie czasu trwania przyjęcia jest możliwe tylko po uzgodnieniu z pracownikiem Tom Fit Center. Przedłużenie wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty.
 

5. Opłaty

a) Opłata za trenera i salę – 70 zł – do 15 dzieci (2 godziny)
100 zł – od 15 do 20 dzieci (2 godziny)
140 zł (2 animatorów) – powyżej 20 dzieci (2 godziny)
b) Opłata za każde dziecko – 15zł do 2 godzin
* W przypadku przedłużenia urodzin opłaty ulegają zmianie ( 105/150 zł za trenera i salę, 18 zł za każde dziecko)
c) Końcowego rozliczenia organizator dokonuje po zakończeniu przyjęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem, na podstawie liczby uczestników z uwzględnieniem wniesionego zadatku.
d) Opłaty można dokonać w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.